Billig forbrukslån

Forbrukslån

Forbrukslån er et lån som alle med god nok økonomi kan ta opp for å bruke på den måten de selv ønsker. Grunnen til at man som låntaker av forbrukslån kan bruke pengene på en måte som man selv velger er fordi utlåner ikke krever noen sikkerhet for at du skal få pengene. Bankene ser på deg som person og sjekker etter om du kan betale lånet ditt istedenfor å sjekke etter om du har noen eiendeler som kan betale lånet for deg om du selv ikke lenger er i en posisjon som tilsier at du kan tjene nok penger til å dekke lånets kostnader.

Billig forbrukslån er på grunn av dette et lån som gir deg muligheter og som gir deg utfordringer. Mulighetene kommer om du bruker lånet på en god måte og til fornuftige gjøremål, mens utfordringene kommer om du opplever en endring i din økonomiske stilling eller om du tar på deg for mye gjeld, selv om du ikke får noen endring i din økonomi.

forbrukslån

Kreditt

Forbrukslån

Du sparer ganske mye penger hvis du lærer deg forskjellen på hvordan du bruker forbrukslån og hvordan du bruker kredittkort. Da kredittkortene har en veldig høy rente etter du har brukt lånet en periode er det viktig at du ikke gjør det. Tar du opp for mye lån på kredittkortet ditt og ikke klarer å betale det ned på 45 dager sitter du som sagt på en større kostnad enn det du selv skulle ønske. Du må derfor endre finansieringen av disse pengene. Dette kan du endre ved at du bruker et annet lån. Forbrukslånet kommer derfor inn og har en kostnadsreduserende funksjon. Bruk derfor forbrukslånet på best mulig måte og spar penger slik at du ikke kaster bort pengene dine.

Kredittkort

Kredittkort er en kategori lån som samles under begrepet usikret lån, fordi, som i likhet med forbrukslån, tar ikke banken sikkerhet i det du eier når du får lånet. Det skjer det ingen endringer i din situasjon når du får selve kortet, men istedenfor er det bruken av kortet som endrer din gjeldssituasjon. Det kreves mye av det som eier av et kredittkort fordi du må bruke dette kortet disiplinert. Om du ikke tar opp noe gjeld med dette, er det veldig bra. Det viktigste å huske på når du bruker forbrukslån er at du må betale tilbake forbruket innen 45 dager for å slippe å betale tilbake pengene etter dette med renter. 

Kredittkort gir deg muligheter og ulemper på en annen måte enn forbrukslånet. Selve kortet er veldig fint om du ønsker å ta opp gjeld, på kort sikt. Tar du ikke opp gjeld på kort sikt, men planlegger at gjelden blir over en lengre periode, må du heller la dette ligge og bruke forbrukslån. Kredittkortet er dyrere og kan påvirke deg og din økonomi mye mer enn det for eksempel forbrukslån kan gjøre, på samme måte.